Belangrijke gezondheids maatregelen voor een bezoek aan het Sinterklaaskasteel

Het Sinterklaaskasteel blijft een magische plek om als gezin te bezoeken, en dat willen we ook in dit turbulente jaar 2020 zo aanhouden.

De Sint en Pieten verwachten jullie in hun corona-proof kasteel

Zowel kinderen als ouders hebben veel nood aan de juiste ontspanning, en daar hoort een bezoek aan het Sinterklaaskasteel ook zeker bij.

Maar ook de gezondheid en veiligheid van onze (kleine) bezoekers zijn belangrijk, en daarom gaan we in overeenstemming met de richtlijnen van de Belgische overheid, een aantal maatregelen nemen om het bezoek aan het Sinterklaaskasteel veilig te laten verlopen.

We geven op deze pagina een mooi overzichtje van wat er nodig is om onze bezoekers en onze medewerkers een veilige beleving kunnen garanderen.
Samen kunnen we dit aan, en kunnen we ook genieten van de magische sfeer in het Sinterklaaskasteel.

Welke maatregelen zullen er genomen worden.

Het Sinterklaaskasteel zal zich houden aan de maatregelen die genomen werden door de Overheid omtrent social distancing. Dat betekent dat we 1,5 m afstand gaan houden tussen de verschillende bubbels die het kasteel bezoeken.

  • We gaan dit jaar het aantal individuele tickets beperken, zodat onze bezoekers alleen in 'bubbels' kunnen inschrijven. Een bubbel zal maximum uit 5 personen kunnen bestaan.
  • Daar we onze groepen dit jaar in bubbels gaan verdelen, zal elke bubbel een 'eigen markering' krijgen in elke ruimte. Het is de bedoeling om dan door heel het kasteel telkens op je eigen bubbel-markering te gaan staan. Zo kunnen we onderling de social distance behouden.
  • Tickets worden best in voorverkoop aangekocht. Elke bubbel wordt geregistreerd met een mailadres en telefoonnummer, zodat we ook voor de contacttracing deze gegevens kunnen gebruiken. Er zal verder niets mee gedaan worden naar privacywetgeving toe.
  • Volg tijdens uw bezoek ook de richtlijnen van onze medewerkers goed op.
  • Er zal op verschillende plaatsen handgel aangeboden worden voor een goede handhygiëne
  • Voor iedereen boven de 12 jaar is het dragen van een mondmasker verplicht.
  • Op regelmatige basis zal tussendoor op verschillende plaatsen ontsmet worden

Beperkt aantal ticketten beschikbaar

Om het Sinterklaaskasteel veilig te kunnen bezoeken, zullen we ook dit jaar weer werken met tijdssloten tussen 09.00 u en 17u00. Bij het boeken van uw tickets zal u per bubbel een tijdsslot kunnen kiezen, en we laten maximum 3 bubbels toe in 1 rondleiding. Elke bubbel bestaat uit minimum 1 persoon en maximum 5 personen.

Per bubbel zal je 1 toegangsticket nodig hebben dat je aan de inkom zal moeten tonen vooraleer de rondleiding start. Met dit ticket kan je bubbel dan binnen.

Markeringen in het kasteel

In elke zaal die je bezoekt zullen de markeringen per bubbel op de grond duidelijk aangeduid staan. Ga na elke zaal opnieuw op de juiste markeringen staan. Tijdens het doorschuiven vragen we ook om per bubbel de nodige afstand te houden van de andere bubbels die in uw rondleiding zitten. Zo blijft het voor iedereen veilig en aangenaam.

Mondmaskerplicht voor personen ouder dan 12 jaar

Het dragen van een mondmasker is door de Belgische overheid verplicht voor alle personen ouder dan 12 jaar, behalve tijdens het eten. De pieten zullen wel een mondmasker dragen, maar de Sint zal geen mondmasker dragen. Maar de Sint zal wel voor de nodige social distance zorgen. (update 14/10)

Foto's en interacties bij de Pieten

Dit jaar zal het moeilijker worden om dichte interactie te hebben met de kindjes (bvb knuffelen, enz), maar de Pieten gaan wel een veilig momentje vinden om met respect van de social distance leuke foto's te kunnen maken met de kinderen. De ontmoeting met Sinterklaas zal wel kunnen afgesloten worden met een foto waarbij de veilige afstand gewaarborgd wordt.

 Cafetaria

Ook dit jaar kan je voor of na je bezoekje in onze cafetaria iets drinken/eten. De tafels gaan op 1,5m van elkaar staan, en er mag maximum 1 bubbel aan een tafel zitten. Iedereen die binnenkomt zal zich ook moeten registreren aan tafel, zodat we de contacttracing vlot kunnen opvolgen. Iedereen blijft aan tafel zitten en zal daar bediend worden. Moet u even naar het toilet, dan vragen we om ook hier uw mondmasker steeds op te zetten (+12 jaar)